گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/02/23

سوالات آزمون نوبت دوم ریاضی پنجم دبستان افسر صادقی 1 | اردیبهشت 1401

دبستان پنجم ریاضی اردبیل ناحیه 1 اردبیل افسر صادقی 1 اردیبهشت 1401

این آزمون شامل 14 سوال متنوع در 2 صفحه با پاسخنامه تشریحی و در سطح آسان طراحی شده است.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سوالات آزمون نوبت دوم ریاضی پنجم دبستان افسر صادقی 1 | اردیبهشت 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 3925
ثبت شده در 1401/02/23