1395/2/4

آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم | مهر ماه 94

جامع دروس نهم دوره اول متوسطه مهر 1394

فارسی : درس های 1 و 2
عربی: درس 1
پیام های آسمان: درس 1 و 2
آموزش قرآن: درس 1 و 2
انگلیسی: درس 1
ریاضی: فصل 1
علوم تجربی: فصل 1 و 2
مطالعات اجتماعی: درس 1 تا4

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 12
نوع آزمون : آزمون تستی پیشرفت تحصیلی
دانلود : 31
بازدید : 387
ثبت شده در 4 اردیبهشت 95