1395/1/27

ارزشیابی مستمر فروردین علوم تجربی نهم | فصل هفتم تا فصل دوازدهم

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه خراسان رضوی باخرز فروردین 1395

مدیریت آموزش و پرورش باخرز
فصل هفتم ماشین ها
فصل هشتم: زمین ساخت ورقه ای
فصل نهم: آثاری از گذشته زمین
فصل دهم: نگاهی به فضا
فصل یازدهم: گوناگونی جانداران
فصل دوازدهم: دنیای گیاهان

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
دانلود : 42
بازدید : 370
ثبت شده در 27 فروردین 95