{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/11/1

سناریوی تدریس ریاضی ششم دبستان | فصل 5 | درس 1: طول و سطح

دبستان ششم ریاضی بهمن 1400

هدف کلی درس: دانش آموزان در پایان این درس کاربردهای اندازه گیری را بدانند.

پیامدهای یادگیری (اهداف رفتاری): حیطه های یادگیری، فراگیران در پایان این جلسه آموزشی قادر خواهند بود:
سطح1: دانشی
1-واحد های اندازه گیری طول وسطح را نابرده و مثال هایی بیان کند.
2-برخی از کارکرد های اعضای بدن در اندازه گیری را توضیح دهد.
3-مباحث مربوط به سطح و مساحت را توضیح دهد.
سطح2: مهارتی
1-توانایی تبدیل واحد ها از طریق جدول تناسب وضرب وتقسیم را داشته باشد.
2-مهارت استفاده از وسایل اندازه گیری مانند ترازو،خط کش و... داشته باشد.
سطح3: نگرشی
1-نیاز به اندازه گیری را در زندگی خود بپذیرند.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سناریوی تدریس ریاضی ششم دبستان | فصل 5 | درس 1: طول و سطح
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 1652
بروزرسانی شده در 1400/11/1