{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/10/17

طرح درس روزانه ریاضی سوم دبستان اسوه تخته | درس 2: ضرب عددهای یک رقمی

دبستان سوم ریاضی کردستان ناحیه 2 سنندج اسوه تخته دی 1400

هدف کلی:
آشنایی فراگیران با درک و فهم بیشتر مفاهیم و مهارت‌های ریاضی و بکارگیری این مهارت‌ها در زندگی روزمره اهداف رفتاری پس ازپایان درس باید بتوانند .
هدف جزئی:
1 ـ حاصل ضرب اعداد یک رقمی را بدانند.
2 ـ جواب تمرین ضرب و مسائل را بدانند.
3 ـ بتواند ضرب کند.
مهارتی (حیطه شناختی)
1 ـ علامت ضرب را تشخیص دهد .
2 ـ مفهوم ضرب را به صورت ساده بیان کند.
3 ـ عبارت ضرب را از چپ به راست بخواند.
مهارتی (حیطه روانی حرکتی)
1 ـ کاربرد جدول ضرب را پیدا کنند.
2 ـ روش حفظ کردن جدول ضرب را پیدا کند.
3 ـ توانائی حفظ کردن و بخاطر سپردن ضرب های یک رقمی داشته باشند.
4 ـ بتواند ضرب عدد یک رقمی را بیان کند.
نگرشی (حیطه عاطفی)
1 ـ علاقه به یادگیری ضرب و کاربرد آن در زندگی روزمره داشته باشند.
2 ـ ایجاد علاقه به خاطر سپردن و حفظ کردن جدول ضرب و تهیه جدئول ضرب.
3 ـ با احساس و درک به مفاهیم مورد نظر برسند

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه ریاضی سوم دبستان اسوه تخته | درس 2: ضرب عددهای یک رقمی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 1762
بروزرسانی شده در 1400/10/17