{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/10/4

آموزش تقسیم یک عدد اعشاری بر عدد طبیعی | ریاضی ششم

دبستان ششم ریاضی آذر

آموزش تقسیم یک عدد اعشاری بر عدد طبیعی - ریاضی ششم


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آموزش تقسیم یک عدد اعشاری بر عدد طبیعی | ریاضی ششم
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 11

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : جزوه و درسنامه
بازدید : 15523
بروزرسانی شده در 1401/10/4