{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/07/25

سناریوی تدریس درس ششم علوم چهارم دبستان | درس 6: سنگ ها

علوم تجربی چهارم دبستان دی 1399

شامل:
مشخصات کلی
هدف کلی
اهداف جزئی:
1. حیطه شناختی
2. حیطه عاطفی
3. روانی-حرکتی
اهداف رفتاری
مفاهیم کلیدی
رسانه‌ها و منابع موردنیاز
روش‌ها و الگوهای تدریس
طرح ریزی برای فعالیت‌های بازآموزی و آموزشی:
1. توصیف وضعیت موجود
2. نظر معلم
3. نظر اولیا
4. ارزیابی‌ها
5. طرح ریزی فعالیت‌های آموزشی
ویژگی‌های دانش آموزان
رفتار ورودی
تشریح گام‌های اصلی طرح درس:
فعالیت‌های مقدماتی
بررسی، ارزیابی و بازخورد به فعالیت‌های دانش آموزان
ارزشیابی تشخیصی
ایجاد انگیزه
ارائه درس
ابداع و نوآوری در تدریس
آموزش مهارت‌های زندگی
ارزشیابی تکوینی و پایانی
تعیین تکلیف
نقاط قوت و ضعف سناریو تدریس
...

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 1527
بروزرسانی شده در 1400/07/25
تعداد تست: 1747
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان