{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/07/19

طراحی واحد یادگیری آموزشی علوم تجربی چهارم دبستان | درس 11: بی‌مهره‌ها

علوم تجربی چهارم دبستان اسفند 1399

طراحی واحد یادگیری فصل یازدهم علوم تجربی چهارم دبستان
شامل:
شرحی از واحد یادگیری
بررسی و تشخیص نیاز
ایده کلیدی درس
مفاهیم (حقایق)
مهارت‌ها
ارتباطات درس
مطالب مرتبط با انتقال مواد در گیاهان در سال‌های قبل
ارتباطات طولی
ارتباطات عرضی
تعیین اهداف، پیامدها و شایستگی‌ها
هدف کلی
اهداف رفتاری
استانداردهای محتوا
دروس
اهداف یادگیری
پیامد
سطوح عملکرد
فعالیت‌های یادگیری
راهبردهای تدریس
ابزار و وسایل آموزشی
برقراری ارتباط
تجربه کردن
به کاربستن
به اشتراک گذاشتن
فعالیت‌های خارج از محیط یادگیری
محیط یادگیری
ارزشیابی تکوینی و پایانی
...

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 8

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 141
بروزرسانی شده در 1400/07/19
تعداد تست: 1709
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان