{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/07/3

بررسی اهداف بلوم هدیه‌های آسمانی ششم دبستان درس 9: جهانی دیگر

هدیه‌های آسمانی ششم دبستان دی 1399

هدف کلی: آشنایی با معاد به عنوان یکی از اصول دین
اهداف رفتاری:
حیطه شناختی:
1 . مفهوم معاد را به عنوان یکی از اصول دین توضیح دهند. (دانش)
2 . امکان زنده شدن انسانها پس از مرگ را درک کند. (درک و فهم)
3 . مفاهیم درس را در زندگی خود به کار بگیرند. (کاربرد)
4 . درباره معاد به کمک دوستانش روزنامه دیواری تهیه کند. (ترکیب)
5 . نظر شخصی خود را نسبت به جهان آخرت بیان کند. (ارزشیابی و قضاوت)
حیطه عاطفی:
...
حیطه روانی-حرکتی:
....

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 445
بروزرسانی شده در 1400/07/3
تعداد تست: 929
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان