{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1400/05/11

طرح درس روزانه فارسی سوم دبستان | درس 3: آسمان آبی، طبیعت پاک

دبستان سوم فارسی آبان 1400

سطح هدف: اهداف براساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درس ملی و طبقه بندی جدید بلوم و طرح تحولی خوانا
هدف کلی: در این درس دانش آموزان با اهمیت مسئولیت پذیری، رعایت بهداشت، ادب، جرأت ورزی و اهمیت آن در زندگی آشنا می شوند.
اهداف مرحله ای: دانش آموزان پس از پایان جلسه آموزشی به اهداف زیر دست می یابند:
1- آشنایی فراگیران با مفهوم مسئولیت پذیری و ادب
2- آشنایی با بکارگیری مفهوم مسئولیت پذیری در زندگی و رعایت بهداشت
3- تشویق به پذیرش حس مسئولیت پذیری و رعایت بهداشت
4-آشنایی با اهمیت رعایت بهداشت در زندگی
5-علاقه مندی به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی با اشاره به آموزه های دینی
6- آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی (نوشتاری)
7- تقویت درک دیداری و شنیداری

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه فارسی سوم دبستان | درس 3: آسمان آبی، طبیعت پاک
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 12043
بروزرسانی شده در 1400/05/11