{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

قرآن 1400/03/27

طرح درس روزانه درس چهارم قرآن دوم دبستان | سوره ناس (جلسه سوم)

دبستان دوم قرآن آذر 1399

هدف کلی: آموزش قرآن کریم
هدف جزئی: آموزش پیام قرآنی «بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید »
اهداف رفتاری:
شناختی:
1. دانش آموزان بتوانند 4 مورد از کارهایی که جزء صرفه جویی به حساب می آید را نام ببرند.
2. دانش آموزان درک کنند که در مصرف کردن چه حدی صرفه جویی محسوب می شود.
عاطفی: صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست درست مصرف کردن است.
مهارتی: دانش آموزان چه کارهایی را درمدرسه انجام دهند که از اسراف جلوگیری شود (3 مورد نام ببرند ).
...

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه درس چهارم قرآن دوم دبستان | سوره ناس (جلسه سوم)
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 6549
بروزرسانی شده در 1400/03/27