{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/02/24

طرح درس روزانه فصل چهارم ریاضی سوم دبستان براساس الگوی گانیه | خاصیت‌های ضرب

دبستان سوم ریاضی چهارمحال بختیاری گندمان مکتب الزینب آذر 1399

آموزش ضرب عدد در صفر
مراحل 9گانه الگوی گانیه:
گام اول: ایجاد انگیزه
گام دوم: آگاه ساختن از هدف
گام سوم: تحریک پیش نیازهای مربوطه
گام چهارم: ارائه محرک
گام پنجم: تدارک راهنمایی یادگیری
گام ششم: فراخوان عملکرد
گام هفتم: تدارک بازخورد
گام هشتم: ارزیابی عملکرد
گام نهم: افزایش یادآوری و انتقال

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه فصل چهارم ریاضی سوم دبستان براساس الگوی گانیه | خاصیت‌های ضرب
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 4973
بروزرسانی شده در 1400/02/24