{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/01/29

طرح درس روزانه فصل چهارم ریاضی ششم دبستان | مرکز تقارن و تقارن مرکزی

دبستان ششم ریاضی چهارمحال بختیاری گندمان مکتب الزینب دی 1399

اهداف کلی:
آشنایی با مرکز تقارن و تقارن مرکزی
اهداف رفتاری:
1. فراگیر بتواند مفهوم تقارن مرکزی را درک کند.
2. فراگیر بتواند به ارتباط مفهوم تقارن مرکزی با تقارن‌های محوری پی ببرد.
3. فراگیر بتواند تشخیص دهد که آیا نقطه‌ی داده‌شده مرکز تقارن است یا نه؟
4. فراگیر بتواند قرینه‌ی هر نقطه از شکل روی تصویر را نسبت به یک نقطه داده‌شده پیدا کند.
5. فراگیر بتواند یک شکل را حول نقطه‌ای به اندازه 180 درجه بچرخاند و روی خودش منطبق کند.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه فصل چهارم ریاضی ششم دبستان | مرکز تقارن و تقارن مرکزی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 5199
بروزرسانی شده در 1400/01/29