{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/01/7

کاربرگ بازی و ریاضی پایه ششم ابتدائی | زاویه، متمم و مکمل

دبستان ششم ریاضی قم ناحیه 4 قم میزان اسفند 1399

در این فعالیت ، 10 زاویه ی گوناگون در تصویر زیر مشخّص شده است. شما باید ابتدا به کمک نقّاله هر زاویه را اندازه بگیرید و سپس در جدول صفحه ی بعد جاهای خالی مربوط به هرزاویه را کامل کنید!

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

کاربرگ بازی و ریاضی پایه ششم ابتدائی | زاویه، متمم و مکمل
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : تکلیف و پیک آدینه
بازدید : 4546
ثبت شده در 1400/01/7