{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1399/12/22

آزمونک فارسی دوم دبستان ادب | درس 17: مثل دانشمندان

دبستان دوم فارسی قم ناحیه 1 قم ادب فروردین 1400

مباحث :
درس 17: مثلِ دانشمندان
سوالات موجود در این کاربرگ تمام مباحث درس را پوشش می دهد
مطابق با بودجه بندی می باشد
سوالات به صورت خلاقانه طراحی شده است
از تصاویر جذاب برای ایجاد انگیزه در کاربرگ استفاده شده است.
دارای جدول ارزشیابی می باشد.
کلماتی که در درس با آن ها آشنا شده را به خوبی به خاطر می آورد و آن ها را به درستی مرتّب می کند.
واژه‌سازی را یاد گرفته اسم فصل ها و ماه های مربوط به آن و ویژگی های هر فصل را به خوبی تشخیص می دهد.
بیاموز‌و‌بگو را یاد گرفته و صداهای مربوط به عناصر طبیعت و... را می داند و به خوبی در جمله استفاده می کند.
باتوجّه به کلمات داده شده، از آموخته های خود و اطلاعاتی که دارد، در نوشتن داستان خلاقانه استفاده می کند.
با توجه به مفهوم درس، کلمه ی مناسب جمله را پیدا می کند و جمله را کامل می کند.
مفهوم درس را فهمیده و در جمله سازی از برداشت خود نسبت به موضوع درس استفاده می کند.
کلمات به هم ریخته را تشخیص می دهد و مرتّب می کند و جمله ی آن را می نویسد.
شعر را به خوبی حفظ کرده و می تواند کلمه ی جاافتاده را پیدا کند و بنویسد.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمونک فارسی دوم دبستان ادب | درس 17: مثل دانشمندان
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 7301
ثبت شده در 1399/12/22