{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/12/2

ارزشیابی فصل 3 تا 5 ریاضی ششم دبستان شهید بخارایی

دبستان ششم ریاضی هرمزگان سیریک شهید بخارایی شمجو بهمن 1399

مباحث :
مرور فصل سوم
فصل 4: تقارن و مختصات
فصل 5: اندازه گیری
طول و سطح
حجم و جرم

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

ارزشیابی فصل 3 تا 5 ریاضی ششم دبستان شهید بخارایی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 4297
ثبت شده در 1399/12/2