{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/11/30

آزمونک ریاضی سوم | فصل 5: محیط و مساحت

دبستان سوم ریاضی اسفند 1399

مباحث :
فصل 5: محیط و مساحت

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمونک ریاضی سوم | فصل 5: محیط و مساحت
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 6416
ثبت شده در 1399/11/30
لیلا سجادفر