{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/10/7

آزمونک ریاضی ششم دبستان شهید بخارایی شمجو | فصل 3: اعداد اعشاری

دبستان ششم ریاضی هرمزگان سیریک شهید بخارایی شمجو آذر 1399

مباحث :
فصل 3: اعداد اعشاری

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمونک ریاضی ششم دبستان شهید بخارایی شمجو | فصل 3: اعداد اعشاری
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 1588
ثبت شده در 1399/10/7