{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ارزشیابی پیش دبستانی سه ماهه دوم

پیش دبستانی آمادگی واحد کار قرآن خرداد

شامل مفاهیم قرآنی، امام شناسی، شکرگزاری از نعمتهای خداوند، شناخت کشورمان ایران، فصل های سال، حیوانان اهلی و وحشی، ایام هفته، پرندگان


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

ارزشیابی پیش دبستانی سه ماهه دوم
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 12949
ثبت شده در 1393/09/23