{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هدیه‌های آسمانی 1399/08/19

آزمون درس 1 تا 4 هدیه‌های آسمانی دوم دبستان شهید خدا کرم قاسمی

دبستان دوم هدیه‌های آسمانی فارس کامفیروز شهید خدا کرم قاسمی آبان 1399

معلم موافق رایگان بودن است.

مباحث :
درس 1: هدیه‌های خدا
درس 2: پرندگان چه می‌گویند؟
درس 3: خاطره‌ی ماه
درس 4: مهربان‌تر از مادر

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون درس 1 تا 4 هدیه‌های آسمانی دوم دبستان شهید خدا کرم قاسمی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 13166
ثبت شده در 1399/08/19