{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1399/07/28

نمونه سوالات امتحانی فصل 2 علوم هشتم | تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی مهر 1399

مباحث :
فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نمونه سوالات امتحانی فصل 2 علوم هشتم | تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 3431
ثبت شده در 1399/07/28