{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/01/26

آزمون مداد کاغذی فصل 5 (اندازه گیری) ریاضی ششم دبستان شاهد محمود آباد

دبستان ششم ریاضی مازندران محمود آباد شاهد اسفند 1398

اهداف و انتظارات:
1. با واحد های اندازه گیری و تبدیل واحد آشنا شده است.
2. نحوه ی محاسبه ی محیط و مساحت دایره را فرا گرفته است .
3. با زاویه ها و محاسبه زاویه ها آشنا شده است.
4. با مکعب ها و حجم آن ها آشنا شده است .

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون مداد کاغذی فصل 5 (اندازه گیری) ریاضی ششم دبستان شاهد محمود آباد
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 4625
ثبت شده در 1399/01/26