{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1398/11/1

آزمون ریاضی ششم دبستان الزهرا | فصل 4: تقارن و مختصات

دبستان ششم ریاضی قزوین بویین زهرا الزهرا (س) بهمن 1398

هدف:
1-شناخت و بیان تعریف های فصل4
2-رسم تقارن مرکزی
3-رسم قرینه نسبت به محور
4-نوشتن مختصات مربوط به طول و عرض
5-انتقال مختصات طول و عرض
6-نکات مربوط به قرینه نسبت به محور
7-شناخت و تشخیص تقارن چرخشی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون ریاضی ششم دبستان الزهرا | فصل 4: تقارن و مختصات
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 5686
ثبت شده در 1398/11/1