1394/8/29

نمونه سوال ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی نهم | فصل 9: فرهنگ و هویت

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه اسفند

نمونه سوال ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی نهم
فصل نهم: فرهنگ و هویت

درس 17: فرهنگ
درس 18: هویت

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 3380
ثبت شده در 1394/8/29