1394/8/23

امتحان تشریحی دروس یک تا پنج مطالعات اجتماعی نهم

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه آبان

1-گوی آبی زیبا
2-حرکات زمین
3-چهره زمین
4-آب فراوان،هوای پاک
5-پراکندگی زیست بوم های جهان

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 2002
ثبت شده در 1394/8/23