1394/8/20

آزمونی تستی مطالعات اجتماعی پایه نهم | فصل دوم: سنگ کره، آب کره، هوا کره

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه آبان

آزمونی تستی مطالعات اجتماعی پایه نهم | فصل دوم: سنگ کره، آب کره، هوا کره
- درس 3: چهرۀ زمین
- درس 4: آب فراوان، هوای پاک

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1
نوع آزمون : سوالات تستی
بازدید : 1561
ثبت شده در 1394/8/20