1397/11/27

نمونه سوال علوم تجربی پایه نهم با پاسخ تشریحی | فصل 10: نگاهی به فضا

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اسفند

نمونه سوال علوم تجربی پایه نهم با پاسخ تشریحی | فصل 10: نگاهی به فضا
11-با توجه به تعریف جدید دانشمندان از سیاره، چرا پلوتو از ردۀ سیاره‌های اصلی منظومۀ شمسی خارج شد.؟
12-با رسم یک نمودار ون مناسب، رابطۀ بین منظومۀ شمسی، کهکشان راه شیری و کیهان را نشان دهید؟
13- در علم نجوم، هر یک از عبارت‌های زیر با چه واحدی توصیف می‌گردند.
- فاصلۀ میان زمین و خورشید:
- فاصله‌ای که نور در مدت زمان یک سال طی می‌کند:
14- اختراع هر یک از تجهیزات نجومی زیر منتسب به کدام دانشمند است و کاربرد هر یک را بنویسید؟
وسیله یا تجهیز مخترع کاربرد
اسطرلاب
رصد خانه مراغه
تلسکوپ

15- پدیده‌های زیر را تعریف کنید.
-آلودگی نوری:
- بارش شهابی:
16-زاویه ارتفاع ستاره در شکل زیر چند درجه است؟
17- در شکل زیر عناصر تشکیل دهندۀ خورشید را مشخص کنید. در چه صورت زندگی خورشید به پایان می‌رسد؟

18- اگر زاویۀ انحراف قبله در شهر بیرجند برابر 61 درجه باشد، در شکل زیر جهت قبلۀ بیرجند را با رسم بردار نشان دهید.

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 10187
بروزرسانی شده در 27 بهمن 97