{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1394/07/11

آزمون عملکردی الگویابی | ریاضی سوم دبستان

دبستان سوم ریاضی

آزمون عملکردی الگویابی | ریاضی سوم دبستان
الگویابی با شکل
الگویابی عددی
دبستان غیر انتفاعی حضرت محمّد(ص)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون عملکردی الگویابی | ریاضی سوم دبستان
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 14534
ثبت شده در 1394/07/11