1398/8/4

آزمون فارسی و نگارش پنجم دبستان | درس های 1 تا 3

فارسی و نگارش پنجم دبستان آبان 1398

انتظارات آموزشی:
هم معنی کلمه ها را درست می نویسد.
در کامل کردن جملات ناقص مهارت دارد.
هم خانواده کلمه ها را درست می نویسد.
مخالف (متضاد) کلمه ها را درست می نویسد.
املای صحیح واژه ها را به درستی تشخیص می دهد.
در بند نویسی مهارت دارد.
شعر های تعیین شده کتاب را حفظ می کند.
در ساختن واژگان جدید از درس مهارت دارد.
ترتیب رویدادهای متن خوانداری را تفسیر و شماره گذاری می کند.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 772
ثبت شده در 1398/8/4