گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1398/07/17

درسنامه ریاضی پنجم دبستان | فصل 1: عدد نویسی و الگوها

دبستان پنجم ریاضی سیستان و بلوچستان ناحیه 1 زاهدان رشد 1 مهر 1398

مباحث :
فصل 1: عدد نویسی و الگوها


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

درسنامه ریاضی پنجم دبستان | فصل 1: عدد نویسی و الگوها
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 19

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : جزوه و درسنامه
بازدید : 29296
ثبت شده در 1398/07/17
الهام دوستی