1394/6/21

آموزش و نمونه سوال فارسی هشتم

فارسی هشتم دوره اول متوسطه اسفند

درس هشتم: آزادگی
درس چهاردهم: یاد حسین (ع)
برگرفته از انتشارات خیلی سبز
http://kheilisabz.com


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 15

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : جزوه و درسنامه
بازدید : 1600
ثبت شده در 1394/6/21