{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1394/06/21

معنی واژه ها، عبارت ها و اشعار فارسی نهم درس دوم | عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم دوره اول متوسطه آبان

فارسی نهم درس دوم | عجایب صنع حق تعالی و شعر پرواز
معنی شعر پرواز
معنی کلمه ها و ترکیب های مهم
اشاره های قرآنی
دانش های زبانی: وابسته های پیشین و پسین
پرسش های چهار گزینه ای با پاسخ


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 11

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : جزوه و درسنامه
بازدید : 23469
ثبت شده در 1394/06/21
تعداد تست: 2725
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان