1398/4/8

آزمون درس های 4 و 5 علوم ششم دبستان خدیجه کبری

علوم تجربی ششم دبستان فارس قیر و کارزین خدیجه کبری (س) آذر 1396

مباحث :
درس 4: سفر به اعماق زمین
درس 5: زمین پویا

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 1209
ثبت شده در 1398/4/8