1398/4/8

ارزشیابی مستمر نگارش و انشا ششم دبستان خدیجه کبری | فصل 6: علم و عمل

فارسی و نگارش ششم دبستان فارس قیر و کارزین خدیجه کبری (س) اردیبهشت 1397

مباحث :
فصل 6: علم و عمل
درس 15: میوه‌ی هنر
درس 16: آداب مطالعه
درس 17: ستاره‌ی روشن
نیایش

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 467
ثبت شده در 1398/4/8