گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1398/03/28

تست های فصل 3 ریاضی ششم ابتدائی در آزمون های ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان | اعداد اعشاری

دبستان ششم ریاضی آذر 1398

مباحث :
فصل 3: اعداد اعشاری
مجموعه‌ای شامل سوالات ورودی مدارس نمونه دولتی همه‌ی استان‌ها
به تفکیک سال‌های
۹۴ - ۹۳
۹۵ - ۹۴
۹۶ - ۹۵
۹۷ - ۹۶


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

تست های فصل 3 ریاضی ششم ابتدائی در آزمون های ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان | اعداد اعشاری
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ورودی مدارس نمونه دولتی
بازدید : 10948
بروزرسانی شده در 1398/03/28