1397/6/1

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم | فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه اسفند 1394

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

شامل:
فعالیت صفحه 83
آزمایش کنید صفحه 83
فعالیت صفحه 84
فعالیت صفحه 84
آزمایش کنید صفحه 85
فکر کنید صفحه 85
فعالیت صفحه 86
آزمایش کنید صفحه 87
فعالیت صفحه 88
آزمایش کنید صفحه 88
فعالیت صفحه 88
فکر کنید صفحه 89
خود را بیازمایید صفحه 89
فعالیت صفحه 89
فکر کنید صفحه 90
آزمایش کنید صفحه 90

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6
نوع آزمون : راهنمای گام به گام
دانلود : 173
بازدید : 17723
بروزرسانی شده در 1 شهریور 97