1398/3/20

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم انشای فارسی پایه نهم استان زنجان | خرداد 1398

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه زنجان خرداد 1398

تاریخ برگزاری انشا: 98/3/1
تاریخ برگزاری املا: 98/3/20

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4
نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 1416
بروزرسانی شده در 1398/3/20