پاسخ فعالیت‌ ها و سوالات متن تفکر و سبک زندگی هشتم | بخش دوم

تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه

پاسخ فعالیت‌ ها و سوالات متن تفکر و سبک زندگی هشتم
بخش دوم: فعّالیت های الزامی نیمسال اوّل آداب و مهارتهای زندگی

شامل:
فعالیت 1 (بحث کلاسی) صفحه 40
فعالیت 2 صفحه 41
فعالیت 3(انتخابی)(بحث کلاسی) صفحه 42
فعالیت 1 (بحث کلاسی) صفحه 44
فعالیت 2(بحث کلاسی) صفحه 50
فعالیت 3(بحث کلاسی) صفحه 52
فعالیت 1(بحث گروهی) صفحه 57
فعالیت 2( بحث گروهی) صفحه 57


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4

نوع آزمون : راهنمای گام به گام
دانلود : 450
بروزرسانی شده در 1 مهر 96