1398/2/23

امتحان هماهنگ استانی املا و انشای فارسی پایه نهم نوبت دوم (خرداد ماه 97) | استان خراسان جنوبی

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه خراسان جنوبی خرداد 1397

تاریخ برگزاری:
املا 97/3/19
انشا 97/3/21

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 1979
ثبت شده در 1398/2/23