1398/2/19

مشخصات انواع مثلث و چهارضلعی ها

ریاضی پنجم دبستان تهران منطقه 2 تهران سوده بهمن 1397

در این فایل مشخصات انواع مثلث و چهار ضلعی ها نوشته شده است
( ضلع ، زاویه ، قطر ، خط تقارن ، مرکز تقارن ، محیط و مساحت)
و هم چنین مشخصات چند ضلعی های منتظم نیز اضافه شده است.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
بازدید : 562
بروزرسانی شده در 1398/2/19