1398/2/17

ارزشیابی مستمر زیست شناسی نهم مدارس سلام | فصل 11 تا 15 + پاسخ

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت 1397

مباحث :
فصل یازدهم: گوناگونی جانداران
فصل دوازدهم: دنیای گیاهان
فصل سیزدهم: جانوران بی مهره
فصل چهاردهم: جانوران مهره دار
فصل پانزدهم: با هم زیستن

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 852
ثبت شده در 1398/2/17