{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1398/09/26

مجموعه آزمون های ریاضی ششم دبستان | فصل های 3 و 4

دبستان ششم ریاضی یزد ناحیه 1 یزد راه فرزانگان بهمن 1397

مباحث :
فصل 3: اعداد اعشاری
فصل 4: تقارن و مختصات

97/9/19 آزمونک فصل 3 یادآوری ضرب وتقسیم
97/9/26 آزمونک فصل 3 تقسیم اعشار برعدد طبیعی
97/10/3 آزمونک فصل 3 تقسیم عدد اعشاری
97/10/10 آزمون فصل 1 تا 3
97/10/17 آزمونک فصل 4 تقارن
97/10/24 آزمونک فصل 4 دوران
97/10/24 آزمونک فصا 4 مختصات
97/11/1 آزمونک فصل 4 تقارن ومختصات
97/11/8 آزمونک فصل 4

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مجموعه آزمون های ریاضی ششم دبستان | فصل های 3 و 4
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 22

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 28638
بروزرسانی شده در 1398/09/26