1398/1/10

آزمون درس 1 تا 5 علوم تجربی پنجم دبستان ابن سینا کبودر آهنگ

علوم تجربی پنجم دبستان همدان کبودر آهنگ ابن سینا آذر 1397

انتظارات
1- مراحل کاوشگری را می داند .
2- با انواع تغییرات آشنا شده و آن ها را تعریف کرده است.
3- طرز تشکیل رنگین کمان را یاد گرفته است.
4- عدسی را شناخته و طرز تشکیل کانون عدسی را فهمیده است
5- نقش ماهیچه ها و استخوان ها را در حرکت بدن دانسته است .

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 660
ثبت شده در 1398/1/10