1397/11/3

آزمون نوبت اول فارسی و نگارش پنجم دبستان شهید تاج محمد شیر محمدلی | درس 1 تا 9

فارسی و نگارش پنجم دبستان گلستان آق قلا شهید تاج محمد شیر محمدلی دی 1397

انتظارات
با کلمات درهم جمله صحیحی می سازد
ترکیب کلمات را بدرستی انجام داده و جمله می سازد
کلمه های هم معنی و مخالف و هم خانواده را بدرستی تشخیص می دهد
جمله را گسترش می دهد
مفهوم ضرب المثل را می داند
به سوالات درک مطلب خوب پاسخ داده است
بند نویسی را به درستی انجام می دهد
مفهوم شعر را درک کرده و به خوبی می نویسد
نام شاعران را بدرستی انتخاب کرده و به تست ها پاسخ مناسب داده است
به سوالات مربوط به معنی واژه ها بدرستی پاسخ می دهد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : آزمون نوبت اول
بازدید : 809
بروزرسانی شده در 1397/11/3