{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1397/10/29

آزمونک واحدها اندازه گیری و تبدیل آنها ریاضی ششم ابتدائی

دبستان ششم ریاضی بوشهر عسلويه ایران زمین دی 1397

مباحث :
فصل 5: اندازه گیری
این فایل شامل واحدها وتبدیل انها از درس اول فصل 5 می باشد وبرای دانش اموزان درسطح متوسط به بالا طراحی شده است

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمونک واحدها اندازه گیری و تبدیل آنها ریاضی ششم ابتدائی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 8926
بروزرسانی شده در 1397/10/29