{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1397/05/29

آزمون عملكردي ریاضی سوم دبستان | جدول سودوکو جمع، تفریق، تقسیم و ضرب

دبستان سوم ریاضی دی

در شکل زیر یک جدول 5*5 را می بینید. در داخل این جدول تعدادی قفس وجود دارد. در داخل هر قفس چند عدد با هم جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم می‌شوند. نتیجه عملیات هر قفس، داخل مربع کوچک آبی رنگ نوشته شده است. اعداد 1 تا 5 را طوری در جدول قرار دهید که هر رقم در هر ستون و هر ردیف فقط یک بار تکرا شود و نتیجه عملیات نیز درست باشد.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون عملكردي ریاضی سوم دبستان | جدول سودوکو جمع، تفریق، تقسیم و ضرب
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون عملکردی
بازدید : 8063
بروزرسانی شده در 1397/05/29