1397/10/3

پاسخ فعالیت های کتاب تکمیلی ادبیات فارسی مدارس استعدادهای درخشان هشتم | درس 6 تا 11

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه بهمن 1396

مباحث :
فصل سوم- سَبکِ زندگی
درس 6: راهِ نیک‌بختی
درس 7: آداب نیکان
درس 8: آزادگی
فصل چهارم- نام‌ها و یادها
درس 9: نوجوان باهوش، آشپز زادۀ وزیر، گریۀ امیر
درس 10: قلم سحر آمیز، دو نامه
درس 11: پرچم داران

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 7
نوع آزمون : راهنمای گام به گام
بازدید : 13300
ثبت شده در 1397/10/3