1397/9/26

تحقیق دانش آموزی در مورد قارچ ها برای علوم نهم

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه بهمن 1397

قارچ‌ها دسته‌ای جداگانه از یوکاریوتها را تشکیل می‌دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. سلسله قارچان (Fungi) سلسله‌ای از هوهسته‌ای‌ها است که در دیواره ی یاخته‌های آن‌ها کیتین وجود دارد و توان نورآمایی (photosynthesis) ندارند نام دیگر قارچ در فارسی سَماروغ بوده‌است. مردم عادی به آن «کلاه دیوان» و «چتر مار» هم می‌گویند.
قارچ‌ها همگی دگرپرورده (هتروتروف یا دگرخوار)بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی برای دریافت انرژی و کربن نیاز دارند. قارچها هوازی یاناهوازی اختیاری هستند. اکثر قارچ‌ها گندروی (ساپروتروف) بوده، در خاک و آب به سر می‌برند و در این نواحی، بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می‌کنند. قارچها مانند باکتریها در تجزیهی مواد و گردش عناصر در طبیعت دخالت داشته، حائز اهمیتند. علم مطالعه ی قارچ‌ها را قارچ‌شناسینامیده و علم مطالعه ی قارچ‌های انگل برای انسان را قارچ‌شناسی پزشکی گویند (این انگل‌ها بیماری‌های زیادی به وجود می‌آورند(
قارچ‌ها تأثیرهای زیاد و متفاوتی در طبیعت دارند. گونه‌ای از قارچ‌ها با تخمیر انگور آن را تبدیل به شراب می‌کند. گونه‌ای دیگر انگورها را بر رویتاک می‌کُشد. گونه‌ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی‌های حمام می‌شود و گونه‌های دیگر قارچ، باعث ایجاد یا درمان بیماری می‌شوند یا باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوبارهی ریشهی گیاه می‌شوند .قارچ‌ها بر خلاف گیاهان نمی‌توانند خوراک خود را تولید کنند؛ بنابراین برای ادامهی زندگی ناچارند مصرف‌کننده باشند (هتروتروف).

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5
نوع آزمون : پیک آدینه
بازدید : 1622
بروزرسانی شده در 1397/9/26