{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1397/07/26

کتاب کار و تمرین ریاضی پایه دوم دبستان | فصل 1 تا 8

دبستان دوم ریاضی بهمن 1397

مباحث :
فصل اول: عدد و رقم
فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دو رقمی
فصل سوم: اشکال هندسی
فصل چهارم: عددهای سه رقمی
فصل پنجم: اندازه گیری
فصل ششم: جمع و تفریق اعداد سه رقمی
فصل هفتم: کسر و احتمال
فصل هشتم: آمار و نمودار

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

کتاب کار و تمرین ریاضی پایه دوم دبستان | فصل 1 تا 8
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 30

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : کتاب کار و تمرین
بازدید : 35255
بروزرسانی شده در 1397/07/26