گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1399/07/26

نمونه سوال امتحان علوم هفتم | فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی آبان 1399

جدیدترین نمونه سوال علوم تجربی پایه هفتم | فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نمونه سوال امتحان علوم هفتم | فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 83943
بروزرسانی شده در 1399/07/26